Proponujemy Państwu pomoc w pozyskaniu środków na realizację inwestycji proekologicznych w ramach:

- kredytów z Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- bezzwrotnych dotacji z funduszy unijnych.

Zakres naszej usługi obejmuje: analizę planów inwestycyjnych oraz dopasowanie ich do wymagań programu, przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej oraz monitoring prac związanych z przyznaniem dotacji lub kredytu.