W zakresie systemu handlu uprawnieniami do emisji, od dnia 1 stycznia 2014 r. proponujemy Państwu doradztwo w aspektach: ekonomicznym, prawnym i technicznym.

Łączymy doświadczenie praktyczne z wiedzą akademicką, rozwiązujemy problemy funkcjonowania przedsiębiorców w Systemie, a także tworzymy prace teoretyczne na jego temat.

Posiadamy bardzo duże doświadczenie techniczne w zakresie ochrony powietrza oraz sposobów monitorowania wielkości emisji.

Zakres i charakter naszych usług jest ściśle dostosowany do potrzeb naszych klientów:
  • Projektujemy i wdrażamy procedury monitorowania emisji gazów cieplarnianych zgodne z wymaganiami prawa oraz w sposób optymalny dla Państwa organizacji.
  • Służymy radą zarówno w trakcie wchodzenia instalacji do systemu, czynnego uczestnictwa jak i doradzamy skuteczne sposoby wyjścia z systemu.
  • Przeprowadzamy szkolenia w zakresie handlu uprawnieniami do emisji.
W sprawach spornych reprezentujemy Państwa w rozmowach i sporach z:
  • Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska,
  • Krajowym Ośrodkiem Bilansowania i Zarządzania Emisjami,
  • Ministrem Środowiska,
  • Wojewódzkim i Naczelnym Sądem administracyjnym.