Kancelaria Ekologiczna Marcin Kaźmierski, wspiera przedsiębiorstwa i jednostki administracji publicznej w kwestiach związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska,

w aspektach:
- prawnym,
- finansowym,
- planistycznym,
- technologicznym.

Zarówno w codziennym funkcjonowaniu, procesach inwestycyjnych jak i sytuacjach nadzwyczajnych.

Nasze usługi świadczymy na terenie całego kraju.

Kancelaria powstała w 2006 roku i do chwili obecnej zrealizowała kilkadziesiąt projektów dla podmiotów z branż chemicznej, energetycznej, farmaceutycznej, maszynowej, metalurgicznej
i mineralnej, a także dla organów administracji publicznej.

Zespół Kancelarii Ekologicznej tworzą specjaliści z zakresu prawa, ekonomii, inżynierii i ochrony środowiska oraz chemii.

Koordynator zespołu - Marcin Kaźmierski

- radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę  
  Radców Prawnych w Poznaniu;
- biegły w zakresie ochrony środowiska przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu; 
- w latach 2009 – 2013 weryfikator rocznych raportów dotyczących emisji gazów    
  cieplarnianych, akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji (nr PL-VG-0011);
- absolwent wydziałów: Prawa i Administracji – kierunku prawo oraz Nauk Geograficznych
  i Geologicznych – kierunku ochrona środowiska, Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza
  w Poznaniu;
- doktorant w Instytucie Geoekologii i Geoinformacji na Wydziale Nauk Geograficznych
  i Geologicznych Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu;
- ekspert w zakresie prawa ochrony środowiska;
- prelegent i wykładowca na licznych konferencjach i szkoleniach z zakresu prawa ochrony
  środowiska;
- autor i współautor opinii prawnych, wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych, analiz
  oddziaływana inwestycji na środowisko oraz opracowań ekologiczno-technicznych;
- przeprowadza także audyty środowiskowe zarówno w trakcie analizy due diligence jak i na
  potrzeby weryfikacji rocznych raportów emisji w systemie handlu uprawnieniami do 
  emisji.

Marcin Kaźmierski posiada bogate doświadczenie zarówno we współpracy z zakładami
z branży przemysłowej jak i z organami administracji publicznej. Pracował między innymi
w Departamencie Prawnym Ministerstwa Środowiska i Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Współpracował z wojewódzkimi inspektorami ochrony środowiska
i regionalnymi dyrektorami ochrony środowiska, świadcząc pomoc prawną w zakresie prawa ochrony środowiska, handlu uprawnieniami do emisji, prawa budowlanego, bezpieczeństwa chemicznego oraz prawa administracyjnego.